Zhrnutie odpovedí sady 54 a 55.

Kde bolo, tam bolo

Ešte nedávno sa hudba počúvala z CDčiek – dokonca veľa rádií v autách má stále možnosť vložiť CD a pustiť si ho. Aj keď v dnešnej dobe počúvame hudbu najčastejšie cez Youtube alebo Spotify, veľká väčšina interpretov stále vydáva albumy na CD.

Keď pôjdeme hlbšie do minulosti, dostaneme sa k platniam. Sú to také akoby veľké CDčká, ktoré sa počúvali na gramofónoch. Možno tomu nebudete veriť, ale gramofóny aj gramofónové platne sa stále predávajú.

CDčka sú veľmi podobné DVDčkam – na pohľad sú nerozoznateľné, avšak na DVDčko môžeme nahrať film. Možno ešte máte doma starý videoprehrávač a v obchodoch sa ešte DVDčka dajú nájsť. Pred nimi to boli VHS kazety, na ktoré bol potrebný tiež špeciálny prehrávač.

Všetko v jednom

ARPANet je skratka od anglického Advanced Research Projects Agency Network, dôležitejšie však je, že to je predchodca dnešného internetu. Je to počítačová sieť, ktorej cieľom bolo prepojiť počítače, aby výskumníci mohli medzi sebou rýchlejšie zdieľať výsledky a efektívnejšie spolupracovať.

 

Skratka WWW znamená anglické slovné spojenie “world wide web”, ktoré sa približne dá preložiť ako “celosvetová sieť”. Táto skratka sa môže ale nemusí písať na začiatku webových adries, ak sa chcete dostať na niektorú webovú stránku.

Ak si stiahneme súbor, často vieme určiť jeho formát na základe prípony - mp3, mp4, zip, ppt, jpg, avi a mnoho ďalších.

Prípona mp3 označuje zvukový súbor, mp4 video a súbor s koncovkou avi môže označovať súbor so zvukom alebo videom. S koncovkou ppt alebo pptx ste sa mohli stretnúť pri tvorbe prezentácií a ak ste do nich dávali obrázky, tie mali pravdepodobne koncovku jpg, jpeg alebo png. Ak ste tam pridali pohyblivý obrázok, takzvané gifko, malo koncovku gif.

Súbory sú často veľmi veľké na to, aby sme ich vedeli poslať ako prílohu emailu alebo aby sa nám zmestili napríklad na USB kľúč. Môžeme ich veľkosť zmenšiť - hovorí sa tomu komprimácia. Týmto procesom dostaneme najčastejšie súbor s koncovkou zip, ale môžete sa stretnúť aj s príponou rar.

Okrem spomínaných ste sa mohli stretnúť s textovými dokumentami - tie majú koncovky txt, doc, docx, txt a pdf, alebo s tabuľkovými súbormi - tie majú najčastejšie koncovku xlsx alebo xls.