Zhrnutie odpovedí sady 45 až 47.

Karikatúry

Na tejto karikatúre je zobrazená kniha ktorá dáva prvú pomoc chlapcovi. Ten sa zrejme topil v mori sociálnych sietí. Tento obrázok môže zobrazovať, že by sme mali obmedziť svoj čas online, pretože nás to môže pohltiť. Lepšie je ho tráviť napríklad s dobrou knihou.

Na obrázku sú lekári, ktorí sa snažia niekomu uvoľniť ruky. Putá pripomínajú svojimi výbežkami vírus (v kontexte dnešnej doby zrejme koronavírus). Celkový odkaz obrázku môže byť, že máme všetci zviazané ruky kvôli pandémii, čiže jediné čo môžeme robiť je počkať, pokým nám lekári pomôžu.

Hra binary

Riešenie ľahkej obtiažnosti:

Riešenie ťažkej obtiažnosti:

Video

Vo videu sme sa dozvedeli, že hurikán môže vzniknúť len nad teplým oceánom. Voda ktorá sa z neho vyparuje stúpa hore, kde je opäť chladnejšie, a preto skondenzuje (stane sa s nej znova kvapalina). Tak sa vytvoria oblaky, ktoré sa začnú točiť kvôli Coriolisovej sile. Hurikán veľmi rýchlo stráca na sile, keď prejde nad pevninu alebo nad chladnejší oceán, pretože vtedy sa k nemu už nepridáva ďalšia vyparená a skondenzovaná voda.

 

Prečo ale nemáme hurikány v Európe? V Atlantickom oceáne vznikajú hurikány na pobreží západnej Afriky, kde ide atmosférické prúdenie vždy na západ, preto hurikány najčastejšie končia v severnej a strednej Amerike. Ak by sa aj smer prúdenie vychýlil na sever (smerom k Európe), teplota oceánu tu nie je dosť veľká na to, aby si hurikán udržal svoju silu. Čiže k pobrežiu Španielska alebo Portugalska by sa dostali len zvyšky pôvodnej sily hurikánu. Na Slovensko by sa hurikán určite nedostal, pretože naša krajina sa nachádza pomerne ďaleko od oceánu.

Ak vás zaujíma, čo tá Coriolisova sila vlastne je, pekné spracovanie nájdete tu:

Vodný vír

Keď vo fľaši vytvoríme vír, začne z nej voda vytekať rýchlejšie. Prečo? Keď obrátime fľašu hore dnom, voda sa z nej snaží čo najrýchlejšie vytiecť. No vo fľaši nezostane prázdno – nahradí ju vzduch. Takže keď voda vyteká vytvára sa na vrchu fľaše podtlak. Raz za čas voda prestane tiecť, pretože podtlak je príliš veľký. Vtedy sa vzduch bublinkami dostane až na vrch fľaše, a teda voda môže opäť začať vytekať. Toto sa opakuje až pokým sa fľaša nevyprázdni.

Keď vo fľaši vytvoríme vír, vzduch môže voľne prúdiť do fľaše popri tom ako kontinuálne vyteká voda, preto týmto spôsobom vyprázdnime fľašu rýchlejšie.

Ak ste doma pokus neskúsili, môžete si jeho realizáciu pozrieť v nasledujúcom videu.