Situácia: Konečne prišiel víkend! Lenže vonku je celkom chladno, a tak sa nikomu nechce ísť veľmi von. Rozhodnete sa teda spraviť nejaký ten koláč, na zlepšenie nálady. Trošku na neho však zabudnete, koláč sa začne pripekať… a ako sa ho sestra pokúša rýchlo vytiahnuť, chytí sa plechu omylom len tak rukou, a popáli si prsty.

Popáleniny vznikajú po kontakte s nejakým horúcim predmetom, vodou či priamym ohňom. Nebezpečenstvo popálenin je práve v tom, že často siahajú veľmi do hĺbky, pretože teplo rýchlo prenikne hlboko – takto spôsobia porušenie nielen kože, ale aj hlbokých podkožných štruktúr. Toto je okrem iného aj dôvod, prečo popálené miesto bolí aj dlho po ošetrení.

A ako ho teda ošetríme?

Keďže teplo preniká do hĺbky, treba chladiť čo najdlhšie, aspoň 10 minút, aby sme vrátili správnu teplotu aj podpovrchovým častiam tela. 

A kedy je treba volať odbornú pomoc? 

Rozsiahlosť popáleniny záleží na hĺbke, teplote, postihnutých častiach tela… Vo všeobecnosti sa pri prvej pomoci dá ale posúdiť podľa toho, koľko percent povrchu tela pokrýva. V jednoduchosti sa dá použiť pravidlo dlane – pokiaľ je popálenina väčšia ako povrch mojej dlane, ide sa na pohotovosť. Ak je popálenina takáto veľká, zrejme to znamená, že je aj dosť hlboká, a teda zranený potrebuje lekársku starostlivosť.

Situácia: Zrazu počujete rachot z kúpeľne. Rozbehnete sa tam, a uvidíte, že mame spadla jedna z tých mnohých fliaš s chemikáliami čo ani neviete poriadne čo je. Vidíte, že si poliala celú ruku.

Poleptanie nastáva v prípade, že dôjde ku kontaktu so silnou kyselinou alebo zásadou. Čo by ste vtedy robili? 

Pokiaľ je zranené miesto na povrchu tela:

Pokiaľ je problém vo vypití látky:

Praktická úloha:

Viete, ktoré látky môžu spôsobiť poleptanie? Skúste pohľadať chemikálie vo vašej domácnosti a zistite, či sú to kyseliny alebo zásady, a či sú silné alebo slabé.

Gratulujeme, práve ste ukončili minikurz prvej pomoci. Veríme, že ste sa dozvedeli veľa užitočných informácií. Pevne veríme, že najmä tie z minulého týždňa nikdy nebudete potrebovať. Ale ak náhodou áno, tak zachovajte pokoj, neváhajte a pokúste sa pomôcť. Častokrát rozhodujú sekundy! Držíme vám palce!

Ak by ste mali záujem si svoje vedomosti ešte viac rozšíriť, odporúčame tento bezplatný online kurz: 

Taktiež odporúčame nainštalovať si mobilnú aplikáciu Prvá Pomoc, kde nájdete prehľadné zhrnutie:

Keďže už určite sami dobre viete, že nie všetko je v najvhodnejšie robiť online, skúste si nájsť aj kurz vo vašom okolí a prihláste sa na neho.