Situácia: Je teplý slnečný deň, a tak sa s kamarátmi po dlhej dobe karantény vyberiete von zahrať si futbal. Jeden kamarát zrazu odpadne a ostane nehybne ležať. Na prvý pohľad nevyzerá byť zranený. Čo urobíte? A v akom poradí? Čo myslíte, že sa mu mohlo stať?

KPR = Kardiopulmonálna resuscitácia = masáž srdca + dýchanie z úst do úst

Osloviť ho a zatriať ním by ste asi zvládli. Tento týždeň sa ale podrobnejšie pozrieme na tie zvyšné body. Takže, všetko pekne poporiadku.

Ako zistiť, či človek dýcha?

Keď je niekto v bezvedomí, teda nereaguje ani na zatrasenie, musíme okamžite zistiť či dýcha.

  • Zakloníme mu hlavu (jedna ruka na čelo, druhá pod bradu) – keď človek stratí vedomie, uvoľnia sa mu svaly, a často sa môže stať, že mu zapadne jazyk do hrdla a vzduch teda nemá kadiaľ prúdiť. Ak mu zakloníme hlavu, dýchacie cesty sa uvoľnia a často začne rovno opäť dýchať.
  • Priložíme ucho k ústam na 10 sekúnd – nebojte sa počkať celých desať sekúnd. Daný človek môže dýchať veľmi pomaly a plytko, a keď sme v strese, nemusíme si to hneď všimnúť. A aj vám to pomôže sa trochu upokojiť 😉
  • Dych vnímame tromi zmyslami:

Sluch

počujeme dych

Hmat

cítime prúd vzduchu na líci

Zrak

očami sledujeme hrudník, či sa hýbe hore a dolu

Dnes sa sústredíme na prípad, že náš zranený dýcha. V tomto videu je to znázornené, čo robiť, keď je človek v bezvedomí, taktiež aj stabilizovaná poloha:

Praktická úloha: Skúste si to aj vy doma na niekom, kto bude náhodne plynulo dýchať alebo zadržiavať dych. Viete to rozoznať? Nezabudnite mu na začiatku zakloniť hlavu.

Praktická úloha: Vyskúšajte si uložiť sa do stabilizovanej polohy. A teraz to skúste aj na mamine alebo ocinovi.

!!! Nezabudnite, že stabilizovaná poloha je dôležitá, ale používame ju len vtedy, keď sme si istí, že neutrpel nejaký úraz, najmä poranenie chrbtice. V takom prípade raneným zbytočne nemanipulujeme .

Tešíme sa na tvoje odpovede k zadaniam a príkladom. Môžeš nám ich odovzdať tu:

Použité obrázky pochádzajú zo stránky freepik.com