ÚVOD

Čaute!

Dnes sa pozrieme na zúbok karikatúram a zahráme sa logickú hru s nulami a jednotkami. Pokračujeme tréningom karate a zlepšovaním našej argumentácie. Poďme na to!

KARIKATÚRY

Určite ste si v meste všimli pouličných umelcov, ktorí vám nakreslia karikatúru. Karikatúra je obrázok, ktorý nie je vernou kópiou, avšak zoberie niektoré vlastnosti objektu a humorne alebo trefne ich zvýrazní.

V skutočnosti sa nekreslia len portrétne karikatúry, ale aj “situačné”. Veľmi obľúbené sú napríklad tie politické, ktoré zobrazujú historické udalosti medzi štátmi alebo politikmi. Tiež zachytávajú rôzne spoločenské fenomény.

Vyberte si jednu z dvoch nasledujúcich karikatúr a skúste popísať, čo znázorňuje:

HRA BINARY

Dnes sa zahráme na počítače. Budeme pracovať iba s číslami 0 a 1. Hlavne preto sa táto logická hra volá Binary. Našou úlohou bude vyplniť celú mriežku týmito dvoma číslami tak, aby bolo splnených niekoľko pravidiel:

  • V každom riadku aj stĺpci je toľko isto čísel 0 ako čísel 1.
  • Ak máme nepárny počet riadkov alebo stĺpcov, bude v nich viac čísel 1 ako čísel 0.
  • Vedľa seba alebo nad sebou môžu byť maximálne dve rovnaké čísla.
  • V mriežke sa nesmú nachádzať dva rovnaké stĺpce ani riadky.

Ukážme si príklad správne vyplnenej mriežky:

Skúste sa teraz potrápiť aj vy s nasledujúcimi mriežkami a ukážte, že sa nebojíte binárnych čísel.

Ľahšia úloha:

Ťažšia úloha:

Ak sa vám táto logická hra zapáčila, ďalšie zadania nájdete na:

Zvoľte číslo 0 až 7 pre veľkosť tabuľky a následne ľubovoľnú úlohu. Obtiažnosť môžete odhadnúť podľa priemerného času, za ktorý bola daná úloha vyriešená. Nezľaknite sa však, ak vám to potrvá dlhšie, ani my sme to niekedy nevedeli dať tak rýchlo 🙂

HÝB SA KAŽDÝ DEŇ!

Karate! 

Za posledné dni ste sa už naučili základné údery i kopy v karate. Precvičte si základné techniky podľa nasledovného videa:

A ak máte chuť, potrénujte kopy podľa tohto videa:

TÉMA TÝŽDŇA

Dnes tu máme štvrtú častú argumentačnú chybu. Pozrieme sa na to ako ju rozpoznať a tiež ako sa jej brániť.

Veľmi častý príklad chybnej argumentácie je tzv. Strašiak. Funguje tak, že oponent zoberie vaše tvrdenie, prekrúti ho (dezinterpretuje, vytrhne z kontextu, neprimerane zjednoduší a pod.), a následne reaguje na toto prekrútené tvrdenie. Samozrejme sa tvári tak, že vyvracia vaše pôvodné tvrdenie a tým na vás vrhá zlé svetlo.

Pozrite si rozhovor dvoch učiteľov v Adamovej škole. Akým spôsobom prekrútil Dano Cyrilove tvrdenie? Ako sa mohol Cyril ešte lepšie brániť?

Argument, ktorý povedal učiteľ Dano je vlastne pravdivý. Naozaj by sa mohla znížiť motivácia žiakov tvrdo pracovať, ak by predtým všetci bez ohľadu na výsledok a snahu dostali za projekt plný počet bodov. Ale, ale, ale. Toto Cyril vôbec nenavrhoval. Mohol by sa teda brániť proti trojitému prekrúteniu takto:

  • Ale ja nehovorím, že všetkým. Iba tým žiakom, ktorí splnili aj túto náročnú časť projektu.
  • A už vôbec nenavrhujem, aby dačo získali bezdôvodne. Táto úloha bola nečakane zložitá a museli ňou stráviť niekoľko hodín.
  • A hovorím o pár bodíkoch navyše a nie o tom, že by mali dostať plný počet bodov.

ZÁVER

Tešíme sa, že sa zaujímate o svet okolo. Nezabudnite si ísť von užiť príjemné počasie ani na dostatok pohybu. Majte sa!

Tešíme sa na tvoje odpovede k zadaniam a príkladom. Môžeš nám ich odovzdať tu:

Obrázky použité v tomto príspevku pochádzajú z vlastných zdrojov, alebo www.freepik.com.