ROZHODOVACIE STROMY

Rozhodovací strom je efektívnou metódou, ako si utriediť informácie. Predstavte si ho ako dotazník, ktorý pomáha ľuďom robiť rozhodnutia. Môže sa týkať čohokoľvek, napríklad kam sa vybrať na dovolenku, aký šport začať trénovať, aký darček kúpiť rodičom alebo aj na akú strednú školu ísť!

Názov metódy vychádza z tvaru výsledného grafu, ktorý má pri zvislej orientácii podobu ihličnanu – od prvej otázky hore sa graf s každou ďalšou otázkou smerom nadol rozširuje. Dôležité je, že všetky otázky musia mať len ÁNO / NIE odpovede. 

 

Dnes začneme prvou témou. Predstavte si, že ste majiteľom cestovnej kancelárie a chcete zákazníkom pomôcť vybrať si krajinu v Európe na ich letnú dovolenku. Poskytnete im takýto rozhodovací strom. Nie je ale dokončený - chýbajú v ňom výsledné krajiny, ktoré im odporúčate. Skúste doplniť 8 krajín, ktoré spĺňajú podmienky tohto stromu (napríklad tretia zľava bude krajina kde je teplejšie podnebie (1. otázka - áno), nesusedí s morom (2. otázka - nie) a chodí do nej málo cestovateľov (3.otázka -áno)).

Dnes si vytvoríte rozhodovací strom na tému, aké domáce zvieratko si vybrať. Máme pre vás zoznam zvierat aj otázok, ktoré treba použiť. Všetky si prečítajte, zamyslite sa a poskladajte z nich rozhodovací strom, tak aby otázky viedli k tomu pravému domácemu miláčikovi. 

 

Pomôcka: Na začiatku je fajn sa zamyslieť nad tým, aké majú tieto zvieratá spoločné črty, prípadne, ako o nich odpoviete na jednotlivé otázky.

Určite budete potrebovať jednu otázku, ktorá zvieratá rozdelí na štyri a štyri. Ktorá by to mohla byť?

 

Domáce zvieratá : pes, mačka, rybičky, had, morča , andulka, tarantula, korytnačka,

Otázky :

  • Žije vo vode? 
  • Loví myši? 
  • Má 4 nohy?  
  • Dá sa hladkať /má srsť? 
  • Potrebuje sklenené akvárium? 
  • Má rezáky? 
  • Má šupiny? 

Predstavte si, že chcete žiakom na prvom stupni pomôcť vybrať si šport. V dotazníku máte športy ponúkané školou. Vašou úlohou je vymyslieť otázky tak, aby pomohli žiakom nájsť si ten najvhodnejší šport. 

 

Športy:  rugby, ping-pong, plávanie, basketbal, florbal, tenis, beh, hokej (v rozhodovacom strome môžu byť v inom poradí)

 

Porozmýšľajte, v čom sú tieto športy rovnaké a v čom sa líšia. Určite budete potrebovať jednu otázku, ktorá športy rozdelí na štyri a štyri. Aká by to mohla byt? Nezabudnite, že všetky otázky musia mať len ÁNO / NIE odpovede.